یکی از مشکلات گزارش شده برای مایکروفر و سولاردام، سوختن غذا در آنهاست. اگر بعد از قرار دادن غذا در ماکروفر و کار کردن آن متوجه بوی سوختگی غذا شدید یا دیدید که غذایتان سوخته است، این مطلب آسو سرویس به شما کمک می‌کند تا ...

یکی از مشکلات گزارش شده برای مایکروفر و سولاردام، سوختن غذا در آنهاست. اگر بعد از قرار دادن غذا در ماکروفر و کار کردن ...