امروزه ماشین های ظرفشویی Bosch دارای یک زنگ هشدار پایان کار است که بوق می زند و به شما هشدار می دهد که چرخه شستشو تکمیل شده است. تنظیمات پیش فرض در اکثر ماشین های ظرفشویی بوش زنگ هشدار روشن است که معمولا روی نرمال ...

امروزه ماشین های ظرفشویی Bosch دارای یک زنگ هشدار پایان کار است که بوق می زند و به شما هشدار می دهد که چرخه ...