ممکن است برای بسیاری از شما پیش آمده باشد که داغ شدن زیاد کمپرسور یخچال خود را متوجه شده باشید و یا با لمس دستگاه، از داغ بودن بدنه یخچال خود نگران شوید. بهتر است بدانید که گرمای موتور و بدنه یخچال امری طبیعیست و ...

ممکن است برای بسیاری از شما پیش آمده باشد که داغ شدن زیاد کمپرسور یخچال خود را متوجه شده باشید و یا با لمس ...